Cách tính kích thước Inverter năng lượng mặt trời?

Tính kích thước biến tần bao gồm hai phần: định cỡ điện áp và dòng điện

Trong quá trình tính kích cỡ inverter, bạn cần tính đến các giới hạn cấu hình khác nhau (xem bảng bên dưới).

Ví dụ dưới đây là một hệ thống pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam với:

  • 14 tấm pin năng lượng mặt trời 320W
  • Một biến tần 6KW

Bảng tiếp theo tóm tắt các giới hạn cấu hình, cần được xem xét khi định cỡ bộ biến tần (Dữ liệu từ bảng dữ liệu biến tần và pin năng lượng mặt trời).

TẤM PIN (THÔNG SỐ VÍ DỤ) INVERTER (THÔNG SỐ VÍ DỤ)
Điện áp hở mạchVOC = 45,8V Điện áp đầu vào tối đa Vmax = 600V
Điện áp công suất tối đa VMPP (STC) = 37,1 Dải điện áp MPPT: 250V – 480V
Hệ số suy giảm điện áp VOC = -0.32%/°C Dòng điện đầu vào tối đa = 25A
Hệ số nhiệt độ của ISC = 0,05%/°C
Dòng ngắn mạch ISC = 9.10A
Nhiệt độ thấp nhất: -10°C
Nhiệt độ cao nhất: 70°C

A) Kích thước điện áp

Ở nhiệt độ thấp nhất (phụ thuộc vào vị trí, ở đây -10°C), điện áp mạch hở Voc của các mô-đun trong mỗi chuỗi không được vượt quá điện áp đầu vào tối đa của biến tần (600 V):

1) Tính toán điện áp mạch hở ở -10°C:

UOC (-10°C) = ((1- (35 * (TCOC /100))) * UOC STC)  = ((1- (35 * (-0.32/100)))*45.8) = 50,93 Vôn

2) Tính N số tấm pin tối đa trong mỗi chuỗi:

N = Điện áp đầu vào tối đa (600V) /50,93 Volt = 11,78 (luôn làm tròn xuống)

Số lượng tấm pin mặt trời trong mỗi chuỗi không được vượt quá 11 tấm pin

Bên cạnh đó, ở nhiệt độ cao nhất (phụ thuộc vào vị trí, ở đây là 70°c), điện áp MPP VMPP của mỗi chuỗi phải nằm trong phạm vi MPP của biến tần năng lượng mặt trời (250V – 480V):

3) Tính toán điện áp nguồn tối đa VMPP ở 70°C:

VMPP (70°C) = ((1+ (45*(TCOC/100))) * VMPP (STC)) = ((1+ (45 * (-0.32/100)) )* 37.1) = 31,76 Vôn

4) Tính số mô-đun M tối thiểu trong mỗi chuỗi:

M = Điện áp MPP tối thiểu (250V) / 31,76 Volt = 7,87 (luôn làm tròn)

Số lượng tấm pin mặt trời trong mỗi chuỗi phải có ít nhất 8 tấm pin

B) Kích thước dòng điện

Dòng ngắn mạch  ISC của hệ thống năng lượng mặt trời không được vượt quá Dòng đầu vào tối đa cho phép của bộ biến tần điện mặt trời:

1) Tính toán dòng điện tối đa ở 70°C:

USC (70 °C) = ((1+ (45 * (TCSC/100))) * ISC) = ((1+ (45 * (0.05/100))) * 9.1) = 8,89 A

2) Tính P số chuỗi lớn nhất:

P = Dòng điện đầu vào tối đa (25A) /8,89A = 2,84 chuỗi (luôn làm tròn xuống)

Hệ thống PV không được vượt quá 2 chuỗi

C) Kết luận:

  • Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm hai chuỗi song song, được kết nối với bộ biến tần năng lượng mặt trời.
  • Trong mỗi chuỗi có mười tấm pin mặt trời, được kết nối với nhau.

Nếu kích thước hệ thống năng lượng mặt trời vượt quá so với công suất biến tần là các bộ biến tần có công suất thấp hơn sẽ ít tốn kém hơn so với các bộ lớn hơn của chúng. Nhưng kích thước hệ không nên quá lớn vì nó có thể gây ra sự cắt bớt. Nó xảy ra khi các tấm pin tạo ra quá nhiều DC để biến tần có thể xử lý tại một thời điểm nhất định. Khi điều này xảy ra, biến tần sẽ hạn chế lượng năng lượng mà nó chuyển đổi, dẫn đến tổn thất điện năng từ hệ thống của bạn.

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.